Final thesis assignment form – Ing. Martin Fidler – TF I-SBT den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Martin Fidler
Študijný program:spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5689-29853
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému
  
Anotácia:Bezpečné odstavenie prevádzky s využitím ESD systému ProSafe firmy YOKOGAWA
  
Dátum zadania:14. 01. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2014 Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry