Final thesis assignment form – Ing. Dalibor Ščevlík – TF I-TBI ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Dalibor Ščevlík
Študijný program:
technika pre bioenergetiku
Študijný odbor:
5.2.50. výrobná technika
Evidenčné číslo:TF-30149-39538
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:
Energetická náročnosť pri výrobe peliet z poľnohospodárskej biomasy
 
 
Anotácia:     
 
 
Dátum zadania:09. 12. 2013
 
 
Dátum odovzdania:31. 05. 2014 
Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry