Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Vacíková – FZKI B-KBC ext [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Jana Vacíková
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5702-20537
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Konzultant:
Ing. Ján Čimo, PhD.
  
Názov práce:
Klimatická zmena jej príčiny a možné dopady
 
 
Anotácia:
Cieľom tejto diplomovej práce je získať potrebné informácie o príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny celosvetovo, regionálne, na Slovensku.
  
Dátum zadania:
13. 01. 2016
  
Dátum odovzdania:
20. 05. 2016 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry