Zadanie záverečnej práce – Ing. Maroš Sádovský – FZKI B-KBC den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Maroš Sádovský
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-52231
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Analýza parametrov vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej práce je naštudovať parametre vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov. Pri spracovaní prace získa študent poznatky o danej problematike, naučí sa metódy merania a vyhodnocovania parametrov športových trávnikov.
  
Dátum zadania:28. 05. 2015
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2016 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry