Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Pšenka, PhD. – TF D-TPL den [roč 4]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2017/2018
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Martin Pšenka
Študijný program:technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-7237-36617
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
 
 
Názov práce:Analýza hluku v chove hovädzieho dobytka pri rôznom technologickom riešení dojacích zariadení
 
 
Dátum zadania:02. 09. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
02. 09. 2017