Final thesis assignment form – Ing. Simona Kvostková – FAaFR I-VLU den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Simona Kvostková
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5661-44370
Vedúci práce:
Ing. Martina Miluchová, PhD.
 
 
Názov práce:Detekcia A1 variantu CSN2 génu v populácii slovenského strakatého dobytka
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
10. 04. 2015 
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Vedúci katedry