Zadanie záverečnej práce – Ing. Simona Kvostková – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Simona Kvostková
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5661-44370
Vedúci práce:Ing. Martina Miluchová, PhD.
  
Názov práce:Detekcia A1 variantu CSN2 génu v populácii slovenského strakatého dobytka
  
Dátum zadania:13. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:10. 04. 2015 doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Vedúci katedry