Zadání závěrečné práce – Ing. Kornélia Beláňová – FAPZ I-MZV den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra špeciálneho chovateľstva
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Kornélia Beláňová
Študijný program:
manažment živočíšnej výroby
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5644-44433
Vedúci práce:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:
Zhodnotenie ustálenosti plemena americký stafordšírsky teriér v registrovanom chove a psov bez PP
 
 
Rozsah práce:60
 
 
Dátum zadania:
27. 03. 2014
 
 
Dátum odovzdania:10. 04. 2015 doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Vedúci katedry