Final thesis assignment form – Ing. Jakub Pelikán – TF B-PBT den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jakub Pelikán
Študijný program:prevádzková bezpečnosť techniky
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5687-51058
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Programovanie priemyselných robotov
  
Anotácia:analýza možnosti programovania priemyselných robotov
  
Dátum zadania:03. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2016 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry