Zadanie záverečnej práce – Ing. Jakub Pelikán – TF B-PBT den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jakub Pelikán
Študijný program:
prevádzková bezpečnosť techniky
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5687-51058
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
 
 
Názov práce:Programovanie priemyselných robotov
 
 
Anotácia:analýza možnosti programovania priemyselných robotov
 
 
Dátum zadania:
03. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2016 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry