Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Moravčík – TF B-PDM den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Moravčík
Študijný program:prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5683-55711
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Konzultant:Ing. Jozef Chrastina, PhD.
  
Názov práce:Návrh solárnej nabíjačky pre elektrický automobil
  
Anotácia:Cieľom bakalárskej prace je návrh funkčných častí solárnej nabíjačky pre elektrický automobil s odpovedajúcimi parametrami výkonu na nabitie elektrického automobilu.
  
Dátum zadania:06. 05. 2015
  
Dátum odovzdania:06. 05. 2016 prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry