Zadání závěrečné práce – Ing. Eva Húsková – FBP I-BIi den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Eva Húsková
Študijný program:Biotechnológie
Študijný odbor: biotechnológie
Evidenčné číslo:FBP-5612-43192
Vedúci práce:doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
  
Názov práce:Vplyv mäty piepornej na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
  
Anotácia:Mäta pieporná je trvácna 30-100 cm vysoká rastlina s ochlpenou stonkou tmavozelenej až fialovohnedej farby. Má široké uplatnenie v potravinárstve, likérnictve i cukrárenstve, kde sa používa čerstvá i sušená vňať. Jej prvoradé liečebné uplatnenie je pri všetkých druhoch žalúdočných ťažkostí. Podporuje tvorbu tráviacich štiav a žlče a uvoľňuje svalstvo čriev. Cieľom diplomovej práce je hodnotenie účinkov mäty piepornej na sekrečnú činnosť vaječníkov ošípaných, procesy proliferácie a apoptózy in vitro. V práci sa zameriame na sekréciu vybraných steroidných hormónov (progesteró, estradiol) a markery proliferácie a apoptózy v ovariálnych granulóznych bunkách ošípaných in vitro.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:27. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:10. 04. 2015 prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry