Zadanie záverečnej práce – Ing. Mária Janíková – FBP I-BII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Mária Janíková
Študijný program:Biotechnológie
Študijný odbor:5.2.25. biotechnológie
Evidenčné číslo:FBP-5612-43278
Vedúci práce:Ing. Anna Kalafová, PhD.
  
Názov práce:Účinok 2 týždňového podávania epikatechínu a patulínu na zmeny aktivity pečeňových enzýmov králikov
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce je stanovenie zmien aktivity pečeňových enzýmov králikov(AST, ALP, ALT)po intramusculárnom podaní epikatechínu a patulínu. Zvieratám experimentálnych skupín bol aplikovaný epikatechínu v dávkach 10,100,1000 mikrogramov na kilogram hmotnosti a patulínu v množstve 10 mikrogramov na kilogram hmotnosti v dĺžke 2 týždne. Vzorky krvi boli analyzované použitím prístroja RX Monza. Výsledky boli štatisticky spracované a boli zistené rozdiely medzi skupinami.
  
Dátum zadania:04. 03. 2015
  
Dátum odovzdania:15. 04. 2015 prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry