Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Bucher – FBP I-TNI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra mikrobiológie
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Marek Bucher
Študijný program:technológia potravín
Študijný odbor: potravinárstvo
Evidenčné číslo:FBP-5614-43411
Vedúci práce:Ing. Juraj Medo, PhD.
  
Názov práce:Rozvoj mikroskopických húb a kvasiniek počas sladovania jačmeňa
  
Anotácia:Cieľom práce je pomocou kultivačných analýz zistiť rodové spektrum mikroskopických húb a kvasiniek osídľujúcich sladovnícky jačmeň. Dalej zistiť či, a ako sa toto spektrum mení počas procesu sladovania a identifikovať možné problémy v kvalite sladu súvisiace s rozvojom týchto mikroorganizmov.
  
Rozsah práce:50s
  
Dátum zadania:20. 03. 2015
  
Dátum odovzdania:10. 04. 2015 prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD.
Vedúci katedry