Zadanie záverečnej práce – Ing. Ingrida Gregová – FAPZ B-VLU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Ingrida Gregová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-37318
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Vzájomný vzťah výživy a psychiky
  
Dátum zadania:25. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2011 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry