Zadanie záverečnej práce – Ing. Marek Halenár, PhD. – TF I-PSZ den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Marek Halenár
Študijný program:
prevádzka dopravných strojov a zariadení
Študijný odbor:
5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:
TF-5685-42749
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
 
 
Názov práce:
Optimalizácia prepravných trás nebezpečného materiálu v nákladnej doprave na vybranom území SR
 
 
Anotácia:
Optimalizácia prepravných trás nebezpečného materiálu v nákladnej doprave na vybranom území SR s vytvorením prípadovej štúdie s navrhnutím prepravnej mapy.
 
 
Dátum zadania:02. 06. 2014
  
Dátum odovzdania:15. 05. 2015 Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry