Zadanie záverečnej práce – Ing. Ján Demko – TF I-PSZ den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ján Demko
Študijný program:
prevádzka dopravných strojov a zariadení
Študijný odbor:
5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:TF-5685-45235
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
 
 
Názov práce:
Inteligentné dopravné systémy v mestskej hromadnej doprave
 
 
Anotácia:
Aplikácia inteligentných dopravných systémov v mestskej hromadnej doprave.
  
Dátum zadania:
02. 06. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
10. 05. 2015



 
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry