Zadanie záverečnej práce – Ing. Lucia Korgová – TF I-PTI ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lucia Korgová
Študijný program:poľnohospodárska technika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5678-42974
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  
Názov práce:Podmienky uplatnenia plnoautomatizovaných (robotizovaných) systémov dojenia kráv
  
Anotácia:V praxi vyhodnotiť podmienky uplatnenia plnoautomatizovaných (robotizovaných) systémov dojenia kráv
  
Dátum zadania:17. 06. 2014
  
Dátum odovzdania:02. 05. 2015 prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry