Zadanie záverečnej práce – Ing. Miroslav Labaj – TF B-IRB ext [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Miroslav Labaj
Študijný program:
informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-17361-55993
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Návrh integrácie kamerového snímača do automatizovaného systému riadeného pomocou PLC
 
 
Anotácia: 
Rozsah práce:
30 strán
 
 
Dátum zadania:
21. 05. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2016 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry