Zadanie záverečnej práce – Ľuboš Benovič – TF B-PDM ext [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ľuboš Benovič
Študijný program:
prevádzka dopravných a manipulačných strojov
Študijný odbor:
5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:TF-5684-34351
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
  
Názov práce:
Využitie mobilnej techniky pri výstavbe cestných komunikácií
 
 
Anotácia:
Možnosti mobilnej techniky pri výstavbe cestných komunikácií, využiteľnosť a rozdelenie.
  
Dátum zadania:
01. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
15. 05. 2016 
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry