Zadanie záverečnej práce – Ing. Katarína Fáziková – FAPZ I-VLU ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Katarína Fáziková
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5662-44274
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:
Konzumácia kyselinotvorných a zásadotvorných potravín a ich vplyv na zdravie
 
 
Rozsah práce:
70 s.
 
 
Dátum zadania:
13. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:01. 04. 2016 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry