Final thesis assignment form – Ing. Alžbeta Hercegová – FAaFR I-VLU ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Alžbeta Hercegová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5662-56038
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Konzumácia ovocia a zeleniny počas tehotenstva
  
Dátum zadania:02. 09. 2014
  
Dátum odovzdania:05. 04. 2015 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry