Zadanie záverečnej práce – Ing. Alžbeta Hercegová – FAPZ I-VLU ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Alžbeta Hercegová
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor:
6.1.12. výživa
Evidenčné číslo:
FAPZ-5662-56038
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
 
 
Názov práce:
Konzumácia ovocia a zeleniny počas tehotenstva
 
 
Dátum zadania:02. 09. 2014
 
 
Dátum odovzdania:05. 04. 2015 
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry