Final thesis assignment form – Ing. Lucia Čerňanská – FAaFR B-MZV den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra špeciálneho chovateľstva
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Lucia Čerňanská
Študijný program:manažment živočíšnej výroby
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5643-38570
Vedúci práce:Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:Charakteristika, štandardy a výživa záprahových psov
  
Dátum zadania:29. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2011 doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Vedúci katedry