Zadanie záverečnej práce – Ing. Adam Tarko – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2014/2015
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Adam Tarko
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5661-44047
Vedúci práce:doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
  
Názov práce:Vplyv vybraných jedlých tukov po tepelnej úprave na ovariálne funkcie in vitro
  
Anotácia:Tepelná úprava potravín má v prípade zdravého varenia nesporné výhody prostredníctvom nižšej záťaže na tráviaci systém. Avšak na druhej strane tepelný proces vedie k tvorbe nežiaducich vedľajších produktov, ktoré vznikajú počas spracovania potravín, vyprážaní alebo pečení. Cieľom diplomovej práce je skúmať vplyv rastlinných a živočíšnych tukov po tepelnej úprave pri rôznych teplotách na ovariálne funkcie živočíchov: proces steroidogenézy, proliferácie a apoptótzy v podmienkach in vitro. Modelovým živočíchom je ošípaná.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:18. 01. 2015
  
Dátum odovzdania:10. 04. 2015 prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry