Zadání závěrečné práce – Ing. Jana Domanová, PhD. – FZKI B-KBc den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Jana Domanová, PhD.
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-38093
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Parametre vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:09. 05. 2011 Ing. Ján Čimo, PhD.
Vedúci katedry