Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Domanová, PhD. – FZKI B-KBC den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Jana Domanová, PhD.
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5701-38093
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:
Parametre vegetačnej a drenážnej vrstvy športových trávnikov
  
Dátum zadania:
03. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
09. 05. 2011 
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
Vedúci katedry