Zadanie záverečnej práce – Patrik Ďurický – FEM B-EKP den [sem 6, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Patrik Ďurický
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5620-56277
Vedúci práce:doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
  
Názov práce:Globalizácia a regionalizácia na trhu s vínom
  
Anotácia:Práca sa zaoberá tendenciami na trhu s vínom
  
Dátum zadania:24. 11. 2015
  
Dátum odovzdania:20. 04. 2017 prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry