Zadání závěrečné práce – Ing. Karin Kozmová – FEM B-EKP den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra jazykov
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Karin Kozmová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor:
3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5620-56311
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
 
 
Názov práce:
Ekonomické a sociálne príčiny migrácie obyvateľstva.
 
 
Anotácia:
Teórie migrácie, formy – dobrovoľná, nútená /otroci).
História – počiatky migrácie a jej príčiny.
Príčiny migrácie (vojna, prírod. Katastrofy, existenčné, politické – kríza – a ekonom. Problémy (hlad).
Následky a prognózy.
  
Dátum zadania:
20. 10. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
13. 05. 2017 
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Vedúci katedry