Zadanie záverečnej práce – Ing. Karin Kozmová – FEM B-EKP den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra jazykov
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Karin Kozmová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:
FEM-5620-56311
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
 
 
Názov práce:Ekonomické a sociálne príčiny migrácie obyvateľstva.
 
 
Anotácia:
Teórie migrácie, formy – dobrovoľná, nútená /otroci).
História – počiatky migrácie a jej príčiny.
Príčiny migrácie (vojna, prírod. Katastrofy, existenčné, politické – kríza – a ekonom. Problémy (hlad).
Následky a prognózy.
 
 
Dátum zadania:
20. 10. 2016
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2017 PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Vedúci katedry