Zadanie záverečnej práce – Ing. Monika Jagdwirthová – FZKI B-KBC den [sem 6, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Monika Jagdwirthová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-38142
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Konc, PhD.
  
Názov práce:Vytyčovanie práce na stavbách
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:27. 05. 2011 doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry