Zadanie záverečnej práce – Ing. Veronika Bradáčová – FEŠRR I-VK ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra udržateľného rozvoja
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Veronika Bradáčová
Študijný program:
manažment rozvoja vidieckej krajiny a vidieckeho turizmu
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEŠRR-5730-37305
Vedúci práce:
doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh na udržateľné využívanie vybraného prírodného zdroja v regióne
 
 
Anotácia:
Prírodné zdroje tvoria organickú súčasť bohatstva regiónov. V práci bude hodnotený vybraný prírodný zdroj v regióne, jeho aktuálny stav a súčasné využívanie a pripraví sa návrh na optimalizáciu využívania a ochrany vybraného prírodného zdroja. V práci sa prírdoný zdroj bude riešiť poďla princípov ekosystémových služieb.
 
 
Dátum zadania:
02. 03. 2015
 
 
Dátum odovzdania:30. 04. 2016 
Ing. Pavol Otepka, PhD.
Vedúci katedry