Final thesis assignment form – Ing. Daniela Ivančíková – FAaFR I-VLU den [term 4, year 1]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Daniela Ivančíková
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5661-33515
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Vplyv jednoduchých sacharidov na správanie detí
  
Rozsah práce:70 s.
  
Dátum zadania:25. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:08. 04. 2016 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry