Zadanie záverečnej práce – Ing. Daniela Ivančíková – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 1]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Daniela Ivančíková
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5661-33515
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
 
 
Názov práce:Vplyv jednoduchých sacharidov na správanie detí
 
 
Rozsah práce:
70 s.
  
Dátum zadania:
25. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
08. 04. 2016 
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry