Final thesis assignment form – Ing. Soňa Ilončiaková – FEM I-EKP den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra informatiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Soňa Ilončiaková
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-57307
Vedúci práce:doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
  
Názov práce:Možnosti využitia e-obchodovania v podnikoch agrosektoru
  
Anotácia:Posúdenie možností využívania e-obchodovania v podmienkach agrosektoru a návrh e-obchodu pre konkrétny podnikateľský subjekt
  
Dátum zadania:09. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:22. 04. 2016 doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Vedúci katedry