Zadanie záverečnej práce – Ing. Lucia Toková – FZKI B-KBC den [sem 4, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Lucia Toková
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
6.1.11. krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-5701-52578
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:
Metódy merania pôdnej vlhkosti
 
 
Anotácia:
Téma bakalárskej práce je zameraná na porovnanie meraní pôdnej vlhkosti rôznymi vlhkomermi. Štandardom pre porovnávanie bude slúžiť meranie objemovej vlhkosti pôdy gravimetrickou metódou. V práci študent rozpracuje a popíše metódy merania pôdnej vlhkosti a prístrojovú techniku na jej určovanie.
 
 
Dátum zadania:
28. 05. 2015
  
Dátum odovzdania:
20. 05. 2016 
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry