Zadanie záverečnej práce – Ing. Peter Varga – FZKI B-KBC den [sem 4, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Peter Varga
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-52605
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Konzultant:Ing. Karol Šinka, PhD.
  
Názov práce:Návrh informačného systému o hydrofyzikálnych charakteristikách pôd vytypovaného povodia
  
Anotácia:Študent vytvorí a otestuje údajovú databázu hydrofyzikálnych vlastností pôd a vodného režimu pôd, ktorá bude zahŕňať také dôležité charakteristiky ako napr. zrnitostné zloženie, merná a objemová hmotnosť pôdy, obsah humusu, obsah organického uhlíka, jednotlivé body retenčnej krivky pôdy a nasýtenú hydraulickú vodivosť pôdy. Priestorová databáza týchto údajov bude následne prístupná pre odbornú verejnosť ako webová služba.
  
Dátum zadania:28. 05. 2015
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2016 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry