Zadání závěrečné práce – Bc. Kristína Johaniková – FZKI B-KBc den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Kristína Johaniková
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-5701-57783
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Metódy merania pôdnej vlhkosti
  
Anotácia:Téma bakalárskej práce je zameraná na porovnanie meraní pôdnej vlhkosti rôznymi vlhkomermi. Štandardom pre porovnávanie bude slúžiť meranie objemovej vlhkosti pôdy gravimetrickou metódou. V práci študent rozpracuje a popíše metódy merania pôdnej vlhkosti a prístrojovú techniku na jej určovanie.
  
Dátum zadania:10. 03. 2016
  
Dátum odovzdania:14. 05. 2017 doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
Vedúci katedry