Zadanie záverečnej práce – Ing. Rudolf Havran – TF B-PTB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra strojov a výrobných biosystémov
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Rudolf Havran
Študijný program:
poľnohospodárska technika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5675-58138
Vedúci práce:prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
  
Názov práce:
Zber a pozberové spracovanie tekvice olejnatej bezšupkovej
 
 
Anotácia:
Výroba špeciálnych plodín je významnou komoditou poľnohospodárskej výroby, ktorá však vyžaduje netradičné technologické postupy. Práca rieši problematiku techniky používanej pri pestovaní, s dôrazom na mechanizovaný zber a pozberové spracovanie tekvice olejnatej bezšupkovej.
 
 
Rozsah práce:40 - 50 strán
 
 
Literatúra:
  1. Mechanizace zemědělství – odborný časopis - posledných 5 rokov
  2. Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve – odborný časopis - posledných 5 rokov
  3. Páltik, J. a kol. 2003. Stroje pre rastlinnú výrobu (obrábanie pôdy, sejba). Nitra: SPU, 241 s. ISBN 80-8069-200-9
  4. Pospíšil, R. – Candráková, E. 2015. Všeobecná rastlinná výroba. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, s. 206. ISBN 978-80-552-1353-8
 
 
Dátum zadania:
14. 12. 2015
  
Dátum odovzdania:
28. 04. 2017 
prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
Vedúci katedry