Zadání závěrečné práce – Ing. Kamil Gall – FAPZ B-VLU den [sem 6, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Kamil Gall
Študijný program:výživa ľudí
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5659-37726
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
  
Názov práce:Vplyv stresu na výživu človeka
  
Dátum zadania:07. 12. 2010
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2011 MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry