Zadanie záverečnej práce – Ing. Kamil Gall – FAPZ B-VLU den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Kamil Gall
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:6.1.12. výživa
Evidenčné číslo:
FAPZ-5659-37726
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
 
 
Názov práce:Vplyv stresu na výživu človeka
 
 
Dátum zadania:07. 12. 2010
 
 
Dátum odovzdania:12. 05. 2011 
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry