Zadanie záverečnej práce – Ing. Dominik Barantal – TF B-IRB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Dominik Barantal
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17360-58288
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Návrh programového vybavenia testera pružných materiálov
  
Anotácia:Návrh programového vybavenia testera pružných materiálov
  
Rozsah práce:40 strán a 10 obrázkov
  
Dátum zadania:02. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2017 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry