Zadanie záverečnej práce – Ing. Dominik Barantal – TF B-IRB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Dominik Barantal
Študijný program:
informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-17360-58288
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh programového vybavenia testera pružných materiálov
  
Anotácia:
Návrh programového vybavenia testera pružných materiálov
 
 
Rozsah práce:
40 strán a 10 obrázkov
 
 
Dátum zadania:
02. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2017 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry