Zadanie záverečnej práce – Bc. Adam Šurába – TF B-IRB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Adam Šurába
Študijný program:
informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-17360-58343
Vedúci práce:
Ing. František Adamovský, PhD.
 
 
Názov práce:
Možnosti inovácie a rozvoja počítačovej siete v podmienkach základného a stredného školstva v SR
  
Anotácia:
 
Dátum zadania:
30. 11. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
31. 03. 2017 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry