Zadanie záverečnej práce – Bc. Jakub Vaľuš – TF B-IRB den [sem 6, roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2016/2017
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jakub Vaľuš
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-17360-58346
Vedúci práce:Ing. František Adamovský, PhD.
  
Názov práce:Analýza techník SEO a ich použitie vo vlastnej webovej stránke
  
Anotácia: 
Dátum zadania:30. 11. 2015
  
Dátum odovzdania:31. 03. 2017 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry