Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Molnárová – FBP I-ABI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Jana Molnárová
Študijný program:aplikovaná biológia
Študijný odbor: biológia
Evidenčné číslo:FBP-5609-58553
Vedúci práce:doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Konzultant:Shubhadeep Roychoudhury, PhD. - Assam University, Silchar, India
  
Názov práce:Vplyv Butea monosperma na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
  
Anotácia:Butea monosperma je malý až stredne veľký listnatý, opadavý strom vysoký 5 až 20 m, patrí do čeľade Fabaceae- Bôbovité. Vyskytuje sa najmä v oblasti Indie, Barmy a Sri Lanky. Takmer všetky časti rastliny a to koreň, listy, plody, kôra, kvety a mladé konáre sa používajú pre medicínske účely. Bolo dokázané, že surové extrakty z rôznych častí a čistých izolátov z Butea monosperma majú antibakteriálne, antioxidačné, hypoglykemické, protizápalové účinky a tiež sa využívajú ako diuretikum, na zlepšenie pamäte a na rôzne iné liečebné účely. Cieľom diplomovej práce je hodnotenie účinkov extraktu z Butea monosperma na ovariálne funkcie ošípaných: sekrečnú aktivitu ovariálnych granulóznych buniek, markery proliferácie a apoptózy v podmienkach in vitro.
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:27. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:10. 04. 2016 prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry