Zadanie záverečnej práce – Ing. Pavol Koutný – TF I-IRI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Pavol Koutný
Študijný program:
informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor:
strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-100585-40933
Vedúci práce:
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
 
 
Názov práce:
Návrh automatického lisovania automobilového komponentu
 
 
Anotácia:
Návrh automatického lisovania automobilového komponentu
 
 
Rozsah práce:40 strán a 10 obrázkov
  
Dátum zadania:30. 03. 2015
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2016 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry