Zadanie záverečnej práce – Ing. Ľubomír Šichta – TF I-IRI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ľubomír Šichta
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-100585-39625
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
  
Názov práce:Softvér na riadenie generátora Gwinstek GFG-3015
  
Anotácia: 
Rozsah práce:50 strán
  
Dátum zadania:21. 05. 2015
  
Dátum odovzdania:30. 04. 2016 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry