Zadání závěrečné práce – Ing. Ladislav Zöld – TF I-IRI den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ladislav Zöld
Študijný program:informačné a riadiace systémy vo výrobnej technike
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-100585-41072
Vedúci práce:doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
  
Názov práce:Zmena parametrov osvetľovacích telies pri dlhodobej prevádzke
  
Anotácia:    
  
Rozsah práce:40-50 strán
  
Dátum zadania:07. 09. 2015
  
Dátum odovzdania:29. 04. 2016 doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry