Zadanie záverečnej práce – Ing. Tomáš Mesároš – TF I-PSZ den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Tomáš Mesároš
Študijný program:
prevádzka dopravných strojov a zariadení
Študijný odbor:
5.2.3. dopravné stroje a zariadenia
Evidenčné číslo:
TF-5685-41079
Vedúci práce:Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
 
 
Názov práce:
Využitie GPS v podmienkach nákladnej dopravy
 
 
Anotácia:
Využitie GPS v podmienkach nákladnej dopravy v SR.
 
 
Dátum zadania:
30. 10. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
30. 04. 2016 
Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry