Final thesis assignment form – Ing. Miroslava Hránková – FAaFR I-VLU ext [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Miroslava Hránková
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FAPZ-5662-34372
Vedúci práce:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
 
 
Názov práce:
Psoriáza a výživa
 
 
Rozsah práce:60 s.
 
 
Dátum zadania:
07. 01. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
10. 04. 2016 
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry